WAT● is de toekomst

 

 

 

Het lijkt een vraag, maar wij zien het als een antwoord: WAT● ís de toekomst!

Samenwerken is namelijk de toekomst en WAT● staat voor samenwerken. WAT● staat voor het ontwikkelen van strategieën, concepten en projecten die een ‘samen aan de slag gaan’-aanpak vergen. Met WAT● streven we naar synergie. Naar meer dan alleen de optelsom der delen. Zonder samenwerking zouden strategieën, concepten en projecten niet eens kunnen bestaan.

Samen op zoek naar antwoorden

Onze strategieën, concepten en projecten hebben altijd iets met huisvesting, de bebouwde omgeving of facilitaire zaken te maken. We zetten ze in de markt, passen ze aan op de vraag of nog beter, ontwikkelen ze op basis van de vraag. In nauwe samenwerking met alle betrokkenen.

Meerwaarde voor onze opdrachtgevers

Samen met onze leden en betrokken marktpartijen zoeken we naar oplossingen en diensten die meerwaarde opleveren. Meerwaarde voor de markt, maar zeker ook voor onze opdrachtgevers. Met onze leden ontwikkelen we bijvoorbeeld concepten op het gebied van herbestemmen of een meerjarenonderhoudsplan+, dat meer oplevert dan alleen het in goede staat houden van het vastgoed. Ook volgen we nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Iets waar elke vastgoedeigenaar mee te maken krijgt.

WAT● kunnen we voor u doen?

Daag ons uit en laat ons weten waaraan u behoefte heeft. Waar loopt u tegenaan in de praktijk? Welk vraagstuk kunnen we voor u oplossen? De professionals van WAT● gaan ermee aan de slag, denken erover na en komen met antwoorden. Wij zijn ervan overtuigd: ‘samen aan de slag gaan’ is de toekomst.

WAT● is de toekomst

Stuur een mail naar info@wat-bouwen.nl voor meer informatie.

WAT is een coöperatie van adviseurs in en rond de bebouwde omgeving.