ASML

Onder de vlag van bouwer BMV, worden door alle partijen op de projecten van deze marktleider op gebied van machines voor de Chipindusstrie, maximale prestaties verwacht. Zeg maar gerust extreme prestaties en dat vergt wat van ons projectmanagement.