Doordecentraliseren PO een zege(n)?

Op maandag 6 maart troffen we elkaar in de brede basisschool De Bloktempel in Son om te discussiëren over doordecentralisatie van het (primair) onderwijs. Sinds 2015 zijn schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoordelijk voor zowel het binnenonderhoud als het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten van nieuwbouw en uitbreiding. Lees verder

Wat ga ik doen om mijn ecologische voetafdruk kleiner te maken?

We zijn het er allemaal over eens: we moeten duurzamer bouwen, produceren, eten, kortom: duurzamer leven. Maar hoe belangrijk vinden we duurzaamheid nou werkelijk? En welke keuzes kunnen we maken om écht iets bij te dragen aan het gezond maken van onze leefwereld? Dat was het thema van deze WAT-WEB-bijeenkomst waarbij we voor een tweede keer te gast waren bij De Groote Aard in Eersel. Lees verder

Feestelijke start van het nieuwe jaar

Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst waren we te gast in het Erfgoedhuis in Eindhoven en aansluitend in restaurant Velosoof. En ondanks dat de bijeenkomst vooral in het thema stond van ‘ontmoeten en gezelligheid’ begon voorzitter Ellen van der Steen met een serieuzere zaak. Zij vroeg de aanwezigen na te denken over wat er om ons heen gebeurt en wat dat betekent voor WAT•. Lees verder

Archeologie als inspiratie voor Wonen en Bouwen

‘Archeologie en Bouw zouden hetzelfde doel moeten hebben: het bieden van meerwaarde aan de mensen die op een bepaalde locatie wonen, werken en leven. Maar soms zitten Bouw en Archeologie elkaar in de weg vanwege planning en kosten, maar vooral door onvoldoende en te late afstemming. En dat is jammer. Archeologie kan een inspiratiebron zijn voor vormgeving van een wijk of gebouw,’ aldus organisator Ellen van der Steen. Voldoende reden voor Ellen om deze twee werelden bij elkaar te brengen. Lees verder