WAT-WEB Zomerafsluiting en ALV

Kaart onbeschikbaar

Datum/Tijd
04-06-2018
16:00 - 21:00 uur


Voorafgaand aan de zomerafsluiting houden wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het betreft een besloten bijeenkomst bestemd voor de WAT-coöperatieleden.