Meerjaren onderhoud in het kader van de subsidieregeling Brim

Geheel toegesneden op de rijksregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten Brim worden voor een breed scala van monumenten 6-jarige onderhoudsplannen opgesteld en na subsidieverlening aanbesteed en in de uitvoering begeleid.