Restauratie en uitbreiding Odulphuskerk Meliskerke

De ontkerkelijking noodzaakt tot samengaan van kerkgemeenschappen. Het oorspronkelijk middeleeuwse kerkgebouw moest in capaciteit worden verdubbeld om de voltallige kerkgemeente te huisvesten. In een nieuwbouw met referenties naar het verleden zijn alle wensen van de opdrachtgever vervuld.