Heijmans

Totaaladvies grootschalig stadsvernieuwingsproject gemeente Leiden. Onderzoek, bestekvorming, sloopaanbesteding en directievoering sloop 18.000 m² BVO en circa 25.000 m² gesloten grondbalans.