Lidl Nederland

Verzorgen van haalbaarheidsstudies voor bestaande en nieuwe vestigingen. En de volledige uitwerking van nieuwbouw en verbouw incl. begeleiding en revisie.