WAT-WEB

Netwerken, maar dan anders

WAT-WEB is de netwerkgroep rondom WAT●. Geen ‘old school-netwerk’ met koffie, een spreker en een borrel. Geen netwerk met accountmanagers en stapels visitekaartjes. Nee, WAT-WEB bestaat uit een inspirerende club mensen, die bereid is mee te denken over (huisvestigings)vraagstukken in zijn algemeenheid.

De leden bepalen

WAT-WEB werkt vraaggestuurd. Dat wil zeggen: de leden bepalen het programma en de onderwerpen. Met organisaties uit de zorg, het onderwijs, de overheid, uitvoerende partijen, adviseurs en sociale innovators gaan we de onderwerpen te lijf. Om door het delen van onze kennis, ideeën, wensen en oplossingen met elkaar op zoek te gaan naar antwoorden.

WAT levert het op?

Maar wat heeft u daar dan aan, vraagt u zich af? Ten eerste zijn wij ervan overtuigd dat onze maatschappij een andere aanpak vraagt. Een aanpak die veel meer zoekt naar integrale oplossingen. Een aanpak waar u dus deel van uitmaakt. Samen met alle partijen uit de keten gaat u op zoek naar oplossingen van lastige en minder lastige vraagstukken. Dat alleen is al de moeite waard.

Aan de andere kant levert het u persoonlijk natuurlijk ook wat op. Wat te denken van de persoonlijke kennis die u ermee vergaart? De inspirerende ideeën waarmee u na de netwerkbijeenkomsten weer huiswaarts keert en niet te vergeten de waardevolle relaties die u er opdoet. WAT-WEB is een netwerk van openheid, vertrouwen, verder durven kijken dan je neus lang is.

WAT● vragen wij van u?

Zoals gezegd draait het bij WAT-WEB niet om de visitekaartjes en zijn wij wars van nette pakken en stropdassen. Wat wij wel vragen is een actieve houding om samen oplossingen te bedenken voor uiteenlopende (huisvestigings)vraagstukken. Voelt u zich aangesproken? Dan bent u van harte welkom op een van onze bijeenkomsten.

Bekijk hier het overzicht van de WAT-WEB-bijeenkomsten en meld u aan

Vind hier alle praktische informatie rondom WAT-WEB

Wat-WEB is een initiatief van ‘WAT Bouwen coöperatie u.a.’.
Een coöperatie van adviseurs in en rond de bebouwde omgeving.